Chitravina N Ravikiran’s DASHAVATARA RATNA MALA

Chitravina N Ravikiran’s DASHAVATARA RATNA MALA

Sangeet Samrat Shri Chitravina N Ravikiran composed this set of 10 songs on Vishnu’s 10 incarnations in 4 days in July 2023 during a trip to Seattle, USA (except the one on Buddha which had been composed a few years ago). Besides, he has also composed 2 songs – the Dashavatara Pancha Raga-Bhasha Malika (Paramatma pavana murte) and Dashavatara Sapta Ragamalika (Pattavataram) – which salute all the 10 avataras.

Songs taught:
Padinangulahangalum - Paras
Adi varahamevam - Malahari
Hema kashipu prashasana - Manoranjani
Ma periya meenena - Mukhari
Parashudhara vipram - Kapinarayani
Vamananha vandu - Vijayashri
Pattavataram eduttu - Ragamalika
Gautama buddhameva - Jayamanohari
Payodhija manohara - Kokilavarali

For Indian Residents: To pay with Netbanking, UPI, GPay and other payment options click here.

Chitravina N Ravikiran’s DASHAVATARA RATNA MALA
 • Padinangulahangalum - Paras - Adi - Chitravina N Ravikiran

  Learn the beautiful Dashavatara Ratna Mala of Chitravina N Ravikiran in Paras , Padinangulahangalum set to Adi, taught by Sangeet Samrat Chitravina N Ravikiran.

  Lyrics can be found below:

  P: padinAngulahaNgaLum un tAmarai
  padartukkiNai AhumO Raghava

  A: pati neeyE yena nambum ennai mara-
  -...

 • Adi varahamevam - Malahari - Khanda chapu - Chitravina N Ravikiran

  Learn the beautiful Dashavatara Ratna Mala of Chitravina N Ravikiran in Malahari, Adi varahamevam set to Khanda chapu, taught by Sangeet Samrat Chitravina N Ravikiran.

  Lyrics can be found below:

  P: ādi varāhamēvam avalambayāmi
  ăshritha bhoodevi pālakam nāyakam

  A: bhēdātita satya gnyāna pra...

 • Hema kashipu prashasana - Manoranjani - Mishra chapu - Chitravina N Ravikiran

  Learn the beautiful Dashavatara Ratna Mala of Chitravina N Ravikiran in Manoranjani, Hema kashipu prashasana set to Mishra chapu , taught by Sangeet Samrat Chitravina N Ravikiran.

  Lyrics can be found below:

  P: hEma kashipu prashAsana nAshana abhayam dEhime

  A: hEmajita tEjOmaya svaroopa na...

 • Ma periya meenena - Mukhari - Adi - Chitravina N Ravikiran

  Learn the beautiful Dashavatara Ratna Mala of Chitravina N Ravikiran in Mukhari, Ma periya meenena set to Adi, taught by Sangeet Samrat Chitravina N Ravikiran.

  Lyrics can be found below:

  P: mā periya meenena vandōnē mā
  praḷayamadil muzhu kaḍalai minjum

  A: pāpamil maricci kashyapād...

 • Parashudhara vipram - Kapinarayani - Adi - Chitravina N Ravikiran

  Learn the beautiful Dashavatara Ratna Mala of Chitravina N Ravikiran in Kapinarayani, Parashudhara vipram set to Adi, taught by Sangeet Samrat Chitravina N Ravikiran.

  Lyrics can be found below:

  P: parashudhara vipram AshrayE
  jamadagni rENukA sutOnnatam

  A: para sukha pradakaram paravAsudEv...

 • Vamananaha vandu - Vijayashri - Adi - Chitravina N Ravikiran

  Learn the beautiful Dashavatara Ratna Mala of Chitravina N Ravikiran in Vijayashri , Vamananaha vandu set to Adi, taught by Sangeet Samrat Chitravina N Ravikiran.

  Lyrics can be found below:

  P:vAmananAha vand-ulahangaLai
  vAmanamena sheida trivikramanE

  A:vA mana mOhana surarai kAttha-

  MK:-v...

 • Pattavataram eduttu - Ragamalika - Adi - Chitravina N Ravikiran

  Learn the beautiful Dashavatara Ratna Mala of Chitravina N Ravikiran in Ragamalika , Pattavataram eduttu set to Adi, taught by Sangeet Samrat Chitravina N Ravikiran.

  Lyrics can be found below:

  1:SARASWATIMANOHARI

  pattavatAram eDuttu bhaktar A –
  battai neekkum mahattuDaiyOnE

  2:BHAVAPRIYA...

 • Gautama buddhameva - Jayamanohari - Mishra chapu - Chitravina N Ravikiran

  Learn the beautiful Dashavatara Ratna Mala of Chitravina N Ravikiran in Jayamanohari, Gautama buddhameva set to Mishra chapu, taught by Sangeet Samrat Chitravina N Ravikiran.

  Lyrics can be found below:

  P: gautama buddhamEva sharaNam
  gachchAmi gachchAmi svachcham pratyakSham

  A: gautama kAs...

 • Payodhija manohara - Kokilavarali - Roopakam - Chitravina N Ravikiran

  Learn the beautiful Dashavatara Ratna Mala of Chitravina N Ravikiran in Kokilavarali, Payodhija manohara set to Roopakam, taught by Sangeet Samrat Chitravina N Ravikiran.

  Lyrics can be found below:

  P: payōdhijā manōhara parātparāpta pāhimām

  A: suyōdhanādi kaurava kuyōjanādi nāshaka

  C: kā...

 • Mandara mamalai - Kutoohalam - Adi - Chitravina N Ravikiran

  Learn the beautiful composition in the raga Kutoohalam set to Adi tala taught by the composer Sangeet Samrat Chitravina N Ravikiran. Lyrics are provided below:

  Mandara mamalai - Kutoohalam - Adi - Ravikiran Dashavatara Ratna Mala - Koormam SRMNDPNS - SNDPMGRS (29 Janyam)

  P: mandara mAmalai tAn...