Live stream preview

Watch this video and more on Acharyanet - Online Carnatic Music Lessons

Watch this video and more on Acharyanet - Online Carnatic Music Lessons

Ma periya meenena - Mukhari - Adi - Chitravina N Ravikiran

Chitravina N Ravikiran’s DASHAVATARA RATNA MALA • 14m

Up Next in Chitravina N Ravikiran’s DASHAVATARA RATNA MALA

 • Parashudhara vipram - Kapinarayani - ...

  Learn the beautiful Dashavatara Ratna Mala of Chitravina N Ravikiran in Kapinarayani, Parashudhara vipram set to Adi, taught by Sangeet Samrat Chitravina N Ravikiran.

  Lyrics can be found below:

  P: parashudhara vipram AshrayE
  jamadagni rENukA sutOnnatam

  A: para sukha pradakaram paravAsudEv...

 • Vamananaha vandu - Vijayashri - Adi -...

  Learn the beautiful Dashavatara Ratna Mala of Chitravina N Ravikiran in Vijayashri , Vamananaha vandu set to Adi, taught by Sangeet Samrat Chitravina N Ravikiran.

  Lyrics can be found below:

  P:vAmananAha vand-ulahangaLai
  vAmanamena sheida trivikramanE

  A:vA mana mOhana surarai kAttha-

  MK:-v...

 • Pattavataram eduttu - Ragamalika - Ad...

  Learn the beautiful Dashavatara Ratna Mala of Chitravina N Ravikiran in Ragamalika , Pattavataram eduttu set to Adi, taught by Sangeet Samrat Chitravina N Ravikiran.

  Lyrics can be found below:

  1:SARASWATIMANOHARI

  pattavatAram eDuttu bhaktar A –
  battai neekkum mahattuDaiyOnE

  2:BHAVAPRIYA...