Live stream preview

Watch this video and more on Acharyanet - Online Carnatic Music Lessons

Watch this video and more on Acharyanet - Online Carnatic Music Lessons

Parashudhara vipram - Kapinarayani - Adi - Chitravina N Ravikiran

Chitravina N Ravikiran’s DASHAVATARA RATNA MALA • 16m

Up Next in Chitravina N Ravikiran’s DASHAVATARA RATNA MALA

 • Vamananaha vandu - Vijayashri - Adi -...

  Learn the beautiful Dashavatara Ratna Mala of Chitravina N Ravikiran in Vijayashri , Vamananaha vandu set to Adi, taught by Sangeet Samrat Chitravina N Ravikiran.

  Lyrics can be found below:

  P:vAmananAha vand-ulahangaLai
  vAmanamena sheida trivikramanE

  A:vA mana mOhana surarai kAttha-

  MK:-v...

 • Pattavataram eduttu - Ragamalika - Ad...

  Learn the beautiful Dashavatara Ratna Mala of Chitravina N Ravikiran in Ragamalika , Pattavataram eduttu set to Adi, taught by Sangeet Samrat Chitravina N Ravikiran.

  Lyrics can be found below:

  1:SARASWATIMANOHARI

  pattavatAram eDuttu bhaktar A –
  battai neekkum mahattuDaiyOnE

  2:BHAVAPRIYA...

 • Gautama buddhameva - Jayamanohari - M...

  Learn the beautiful Dashavatara Ratna Mala of Chitravina N Ravikiran in Jayamanohari, Gautama buddhameva set to Mishra chapu, taught by Sangeet Samrat Chitravina N Ravikiran.

  Lyrics can be found below:

  P: gautama buddhamEva sharaNam
  gachchAmi gachchAmi svachcham pratyakSham

  A: gautama kAs...