Live stream preview

Watch this video and more on Acharyanet - Online Carnatic Music Lessons

Watch this video and more on Acharyanet - Online Carnatic Music Lessons

Adi varahamevam - Malahari - Khanda chapu - Chitravina N Ravikiran

Chitravina N Ravikiran’s DASHAVATARA RATNA MALA • 15m

Up Next in Chitravina N Ravikiran’s DASHAVATARA RATNA MALA

 • Hema kashipu prashasana - Manoranjani...

  Learn the beautiful Dashavatara Ratna Mala of Chitravina N Ravikiran in Manoranjani, Hema kashipu prashasana set to Mishra chapu , taught by Sangeet Samrat Chitravina N Ravikiran.

  Lyrics can be found below:

  P: hEma kashipu prashAsana nAshana abhayam dEhime

  A: hEmajita tEjOmaya svaroopa na...

 • Ma periya meenena - Mukhari - Adi - C...

  Learn the beautiful Dashavatara Ratna Mala of Chitravina N Ravikiran in Mukhari, Ma periya meenena set to Adi, taught by Sangeet Samrat Chitravina N Ravikiran.

  Lyrics can be found below:

  P: mā periya meenena vandōnē mā
  praḷayamadil muzhu kaḍalai minjum

  A: pāpamil maricci kashyapād...

 • Parashudhara vipram - Kapinarayani - ...

  Learn the beautiful Dashavatara Ratna Mala of Chitravina N Ravikiran in Kapinarayani, Parashudhara vipram set to Adi, taught by Sangeet Samrat Chitravina N Ravikiran.

  Lyrics can be found below:

  P: parashudhara vipram AshrayE
  jamadagni rENukA sutOnnatam

  A: para sukha pradakaram paravAsudEv...