Live stream preview

Watch this video and more on Acharyanet - Online Carnatic Music Lessons

Watch this video and more on Acharyanet - Online Carnatic Music Lessons

Hema kashipu prashasana - Manoranjani - Mishra chapu - Chitravina N Ravikiran

Chitravina N Ravikiran’s DASHAVATARA RATNA MALA • 13m

Up Next in Chitravina N Ravikiran’s DASHAVATARA RATNA MALA

 • Ma periya meenena - Mukhari - Adi - C...

  Learn the beautiful Dashavatara Ratna Mala of Chitravina N Ravikiran in Mukhari, Ma periya meenena set to Adi, taught by Sangeet Samrat Chitravina N Ravikiran.

  Lyrics can be found below:

  P: mā periya meenena vandōnē mā
  praḷayamadil muzhu kaḍalai minjum

  A: pāpamil maricci kashyapād...

 • Parashudhara vipram - Kapinarayani - ...

  Learn the beautiful Dashavatara Ratna Mala of Chitravina N Ravikiran in Kapinarayani, Parashudhara vipram set to Adi, taught by Sangeet Samrat Chitravina N Ravikiran.

  Lyrics can be found below:

  P: parashudhara vipram AshrayE
  jamadagni rENukA sutOnnatam

  A: para sukha pradakaram paravAsudEv...

 • Vamananaha vandu - Vijayashri - Adi -...

  Learn the beautiful Dashavatara Ratna Mala of Chitravina N Ravikiran in Vijayashri , Vamananaha vandu set to Adi, taught by Sangeet Samrat Chitravina N Ravikiran.

  Lyrics can be found below:

  P:vAmananAha vand-ulahangaLai
  vAmanamena sheida trivikramanE

  A:vA mana mOhana surarai kAttha-

  MK:-v...