Live stream preview

Watch this video and more on Acharyanet - Online Carnatic Music Lessons

Watch this video and more on Acharyanet - Online Carnatic Music Lessons

Mapala - Asaveri - Adi - Tyagaraja

Thyagaraja Krithis • 45m

Up Next in Thyagaraja Krithis

 • Atu karadani - Manoranjani - Adi - Ty...

  Learn the beautiful Krti of Shri Tyagaraja in Manoranjani, Atu karadani set to Adi, taught by Vid. Apoorva Ravindran. Lyrics can be found below:

  P: aTu kArAd(a)ni palkan-
  (a)bhimAnamu lEka pOyenA

  A: eTul(O)rtunu nE daya jUD(av)ayya
  E vElpu sEyu calamO telisi (aTu)

  C: vEda SAstr(O)panishad-2v...

 • Bhavanuta - Mohanam - Adi - Tyagaraja

  Learn the beautiful Krti of Shri Tyagaraja in Mohanam, Bhavanuta set to Adi, taught by Vid. Apoorva Ravindran. Lyrics can be found below:

  P: bhava nuta nA hRdayamuna ramimpumu baDalika tIra

  A: bhava tAraka nAtO bahu palkina baDalika tIra
  kamala sam(bhava)

  C1: pavana suta priya tanakai tirigi...

 • Ivaraku juchinadi - Shankarabharanam ...

  Learn the beautiful Krti of Shri Tyagaraja in Shankarabharanam, Ivaraku juchinadi set to Adi, taught by Vid. Bhargavi Balasubramanian. Lyrics can be found below:
  P:Ivaraku jUcinadi cAladA inkan(A) rItiyA

  A: pAvanamu sEyu Saktik(a)Nagani
  pApamu kaladA kari varada nann(Ivaraku)

  C:SrI SaraN(A)Su...