Live stream preview

Watch this video and more on Acharyanet - Online Carnatic Music Lessons

Watch this video and more on Acharyanet - Online Carnatic Music Lessons

Bhavanuta - Mohanam - Adi - Tyagaraja

Thyagaraja Krithis • 20m

Up Next in Thyagaraja Krithis

 • Ivaraku juchinadi - Shankarabharanam ...

  Learn the beautiful Krti of Shri Tyagaraja in Shankarabharanam, Ivaraku juchinadi set to Adi, taught by Vid. Bhargavi Balasubramanian. Lyrics can be found below:
  P:Ivaraku jUcinadi cAladA inkan(A) rItiyA

  A: pAvanamu sEyu Saktik(a)Nagani
  pApamu kaladA kari varada nann(Ivaraku)

  C:SrI SaraN(A)Su...

 • Vaddane - Shanmukhapriya - Adi - Tyag...

  Learn the beautiful Krti of Shri Tyagarja in Shanmukhapriya, Vaddane set to Adi, taught by Vid. Anahita Ravindran. Lyrics can be found below:
  P: vadd(a)nE vAru lEru
  A: addampu mOmunu jUDa
  nEn(a)nayam(a)ngalArcitE jUci (vaddanE)
  C: kOrikal(i)lalO divilO
  koncemaina lEni nA manasu
  dAri teliyu daiv...

 • Mrdubhashana - Maruvadhanyashi - Adi ...

  Learn the beautiful Krti of Shri Tyagaraja in Maruvadhanyashi, Mrdubhashana set to Adi, taught by Sangeet Samrat Chitravina N Ravikiran & Vid. Bhargavi Balasubramanian. Lyrics are provided below:

  P: mRdu bhAshaNa nata vibhIshaNa

  A: sudurAsa mAnpaga lEni nanu
  sukha cittugan(e)varu 1sEturE (mR...