Live stream preview

Watch this video and more on Acharyanet - Online Carnatic Music Lessons

Watch this video and more on Acharyanet - Online Carnatic Music Lessons

Manave mantralaya - Shuddha sarang - Adi - A.V.Krishnamachar

Varnams • 22m

Up Next in Varnams

 • Kaman kanaihal - Hindolam Varnam - Ad...

  Learn the beautiful Varnam of Shri Sangeet Samrat Chitravina N Ravikiran in Hindolam, Kaman kanaihal set to Adi, taught by Vid. Anahita Ravindran. Lyrics can be found below:
  P: kAman kaNaihaL ennai tuLaipadu kaNdum
  uLLam urugAdO kaNNA

  A: tAmarai mugam ravi shashi nayanamE
  tArakam ena nin t...

 • Ashtadasharagamalika Varnam - Ragamal...

  Learn to sing the beautiful 18-raga ragamalika varnam composed by Sangeet Samrat Chitravina N Ravikiran. Find the notation here

 • Era napai (Varnam)- Todi - Adi - Patn...

  Learn the beautiful Adi tala Varnam in the raga Todi composed by Patnam Subramania Iyer taught by Sangeet Samrat Chitravina N Ravikiran