Shree Ganeshvara – Shanmukhapriya – OVK

Shree Ganeshvara – Shanmukhapriya – OVK

Learn Oothukkadu Venkata Kavi’s Navavaranam masterpiece on Vinayaka in Shanmukhapriya raga,Shree ganeshwara, taught by guru Shri Chitravina N Ravikiran. The notation is provided in the OVK’s Kamakshi Navavaranams and Saptaratnas e-book.

Buy $9.99 Share
Shree Ganeshvara – Shanmukhapriya – OVK