Live stream preview

Watch this video and more on Acharyanet - Online Carnatic Music Lessons

Watch this video and more on Acharyanet - Online Carnatic Music Lessons

Bhavanuta - Mohanam - Adi - Tyagaraja

Newly Added Lessons • 20m

Up Next in Newly Added Lessons

 • Vahini nayaka - Malayamarutam - Roopa...

  Learn Anjaneya Saptaratr of Shri Oottukkadu Venkata Kavi in Malayamarutam, Vahini nayaka set to Roopakam, taught by Vid. Bhargavi Balasubramanian. Lyrics can be found below:
  P: vāhini nāyaka taraṇa
  raghuvara nāyaka bhakti vitaraṇa

  A: pāhimām ēka chitta
  bhāgya varada nipuṇa suguṇa

  C: rāma rāma...

 • Saraswathi hite - Manji - Adi - Muttu...

  Learn the beautiful Krti of Shri Muttuswamy Dikshitar in Manji, Saraswathi hite set to Adi, taught by Vid. Anahita Ravindran. Lyrics can be found below:

  P: shrI sarasvatI hitE shivE cidAnandE shivasahitE

  A: vAsavAdimahitE vAsanAdi rahitE

  C: kAmakOTinilayE karadhRta maNivalayE kOmaLatara hRda...

 • Shruti layam inaya - Dhavalambari - R...

  Learn the beautiful Krti of Shri Sangeet Samrat Chitravina N Ravikiran in Dhavalambari, Shruti layam inaya set to Roopakam, taught by Composer himself. Lyrics can be found below:
  P: shruti layam iNaiya bhAratiyE dayai purivAi

  A: mati nayam mihunda vAkpati vANi dhavaLAmbari

  C1: patita pAvani ...