Live stream preview

Watch this video and more on Acharyanet - Online Carnatic Music Lessons

Watch this video and more on Acharyanet - Online Carnatic Music Lessons

Ullasa nirakula - Sindubhairavi Viruttam

Devotional • 8m 27s

Up Next in Devotional

 • Peravavara - Ragamalika - Mishra Jham...

  Learn this Tiruppuhazh in ragamalika, Peravavara, composed by Arunagirinathar and taught by guru Shri Neyveli Santhanagopalan. Lyrics are provided below:

  pEra vAva RAvAymai pEsaR ...... kaRiyAmE

  pEthai mAtha rArOdu kUdip ...... piNimEvA

  Ara vAra mARAtha nUlkaR ...... RadinAyEn

  Avi sAvi yAkAma...

 • Yugan Yugan – Kabir - Bhajan

  Learn the Kabir Bhajan, Yugan yugan, taught by Dr Shriram Parasuram.

 • Tondar anju - Yadukulakambhoji - Thev...

  Learn the Tevaram in Yadukulakambhoji, a composition of Tirugnyana Sambandar, taught by the Shri Neyveli Santhanagopalan.